Naše řešení

Společnost DATAVIA s.r.o. se zaměřuje na dodávky specifických IT služeb pro dopravní a spediční firmy v České republice. DATAVIA zajišťuje komplexní řešení zahrnující správu, sledování, zabezpečení a komunikaci s dopravní flotilou velkých i menších společností. DATAVIA nabízí specializovaná řešení pro nákladní a osobní automobily, stavební a zemědělskou techniku, vodní dopravní prostředky, motocykly i osoby.

Jednotlivé části našeho řešení nabízejí v oblastech správy, sledování, zabezpečení a komunikace hlavní funkcionality:

Správa – interaktivní elektronická kniha, evidence ujetých kilometrů nebo pracovních hodin motoru, import dat z platebních karet, evidence tankování, identifikace řidičů, funkční hierarchie oprávnění, systém upozornění na definované skutečnosti prostřednictvím SMS, předdefinované statistiky i možnost jejich definování.

Sledování – sledování vozidel v reálním čase spolu s  historií pohybu na podkladě GoogleMaps.

Zabezpečení – jednotka okamžitě upozorňuje na neoprávněnou manipulaci a díky možnosti sledování v reálném čase umožňuje případné dohledání vozidla.

Komunikace – součástí komplexního řešení je možnost komunikace s řidičem prostřednictvím mobilního telefonu s variabilním nastavením úrovní oprávnění řidiče.

DATAVIA nabízí specializovaná řešení pro:

▪ Nákladní automobily

▪ Stavební stroje, zemědělskou a manipulační techniku

▪ Osobní automobily

▪ Motocykly a čtyřkolky

▪ Lodě a plavidla

▪ Osoby